BAGGRUND

Hver dag bliver der i Danmark destrueret over 2 tons medicin, hvoraf langt det meste stadig er fuldt anvendeligt. Samtidig bliver der på de danske sygehuse kasseret funktionsdygtigt hospitalsudstyr for flere millioner kr hvert år, fordi der udvikles ny teknologi og man løbende skifter ”forældede apparater” ud med nyere udstyr.

KONCEPTET

Konceptet bag GMA er simpelt. Vi ind-samler brugbart medicin og funktions-dygtigt udstyr til fordel for fattige lan-de. På nuværende tidspunkt har vi do-neret til Afghanistan, Albanien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Ma-kadonien, Nepal, Somaliland og Sri Lanka i samarbejde med de pågæl-dende landes sundhedsministerier og/eller internationale organisationer. På længere sigt forventer vi at donere til flere lande. GMA bliver støttet af DANIDA, som betaler fragten til de enkelte lande.

 

Hermed nyhedsbrevet for 2. halvår 2014. Det er vedhæftet som PDF fil
Hermed nyhedsbrevet for 1. halvår 2014. Det er vedhæftet som PDF fil.
Hermed nyhedsbrevet for d.2 halvår 2013. Det er vedhæftet som PDF fil.
 Vedlagt som PDF
En Rapport udarbejdet i forbindelse med Global Medical Aid’s besøg i Benin februar-marts 2013 af Jesper Sylvest
 Vedlagt som PDF
 Vedlagt som PDF
Vedlagt som PDF
I Danmark kasseres der hvert år hospitalsudstyr for millioner af kroner, og der destrueres mere end 8000 tons medicin. Men langt størstedelen af det kasserede hospitalsudstyr og medicinen kan sagtens stadig anvendes og gøre gavn i den fattige del af verden. Hvert år destruerer danske medicinalfirmaer over 8000 tons medicin, hvoraf langt det meste stadig er fuldt anvendeligt. Destruktionen skyldes typisk, at der er en stavefejl på emballagen, eller at medicinen n...
 Vedlagt som PDF
Farmaceutens kontor på distriktshospital i Sri Lanka
Operationsstue på hospital i Burkina Faso
Læsning i Karup Lufthavn
mand er ved at fastgøre udstyret til en lastbil
macedonia embassy
burkina faso ambassador